Vokalfestival

Vokalfestival

Publisert av Eli Merethe Hageberg den 12.01.20.

"Ung i Kor" arrangerer vokalfestival for 4.-7. klassinger i Oslo 18.-19. april 2020. Deltakerne meldes på som kor, ikke enkeltdeltakere. Dirigenten og styret ønsker å melde på Huseby Skolekor. Det forutsetter at de fleste i hovedkoret blir med. Link til påmeldingsside er sendt til alle i hovedkoret.

PÅMELDINGSFRIST: 29. januar 2020

I løpet av helgen kommer korene til å stifte nærmere bekjentskap til Ung i Kor sitt helt ferske NURK (Norges Rytmiske Ungdomskor). Det blir workshop med rytmisk skolerte instruktører, festkonsert, avslutningskonsert og showcaser, nye musikalske inputs og ikke minst mulighet til å bli kjent med andre sangglade barn og unge!

Sted er p.t. ikke avklart, men det blir i Oslo. Deltakerne overnatter hjemme.
 
Huseby Skolekor dekker deltakeravgiften som er kr 200 per deltaker (inkl. workshopdeltakelse, festkonsert og mat). Det er viktig at alle som melder seg på, faktisk deltar.