Nytt styre på plass

Nytt styre på plass

Publisert av Eli Merethe Hageberg den 11.02.20.

Styret ble valgt på årsmøtet 10.02.20, og består av:

Styreleder: Eli Merethe Hageberg (ikke på valg)

Kasserer: Lisa Lovén (gjenvalg, 2 år)

Styremedlem: Hanne Markussen (ikke på valg)

Styremedlem: Silje Golf (2 år)

Styremedlem:  Siri Lynne Rydning (2 år)