Korøvinger avlyst pga. korona-situasjonen

Korøvinger avlyst pga. korona-situasjonen

Publisert av Eli Merethe Hageberg den 12.03.20. Oppdatert 17.04.20.
Huseby Skolekor har avlyst alle korøvingene inntil videre.