Korøvinger avlyst pga. corona-situasjonen

Korøvinger avlyst pga. corona-situasjonen

Publisert av Eli Merethe Hageberg den 12.03.20.
Huseby Skolekor har avlyst alle korøvingene frem til påske.